Zarządca nieruchomości: Arpol Sp. z o.o.

ARPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 1998 r. Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000204729.Kapitał zakładowy spółki w wysokości 51.000,00 zł. został wpłacony w całości. Firma nasza działa na rynku w szeroko rozumianej branży zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. Prowadzi również dyżury całodobowego pogotowia awaryjnego instalacji elektrycznych, gazowych, sanitarnych i centralnego ogrzewania w administrowanych budynkach, jak również w innych obiektach. Odrębną dziedziną działalności firmy ARPOL Sp. z o.o., choć ściśle związaną z administrowaniem nieruchomościami, jest utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych , jak również porządku i terenów zielonych wokół nieruchomości. Do zakresu działania spółki ARPOL należy również: Montaż i wymiana instalacji sanitarnych; Montaż i wymiana instalacji centralnego ogrzewania; Dostawa i montaż klimatyzatorów; Dostawa, legalizacja, montaż wodomierzy i ciepłomierzy; Dostawa armatury oraz urządzeń sanitarnych i energetyki cieplnej. Zarządzanie nieruchomością obejmuje: 1. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości; prowadzenie wykazu lokali, ich właścicieli oraz najemców w lokalach niewyodrębnionych. 2. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami Prawa Budowlanego. 3. Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń w częściach wspólnych budynku, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością, terenów zielonych oraz placu zabaw. 4. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń technicznych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 5. Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wywozu śmieci. 6. Zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości: anteny zbiorczej, domofonu itp. 7. Zapewnienie bieżącej konserwacji.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Arpol Sp. z o.o.
Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 (województwo śląskie, powiat Tychy)
Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 14912

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2008-06-29 o godzinie 13:29:39