Biuro nieruchomości: Asean-Development

Biuro Nieruchomości i Wspierania Inwestycji Asean-Development działa na podstawie licencji nadanej przez Ministra Infrastruktury Nr 7752, numer polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - PO/02/033828/00/2008. Utworzenie naszej firmy jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku nieruchomości i rosnące potrzeby azjatyckich podmiotów w Polsce. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: Rynek wtórny, pierwotny, nieruchomości komercyjne; Pomoc w uzyskaniu zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców; Weryfikacji stanu prawnego nieruchomości; Asystowanie przy negocjacjach; Przygotowanie projektów umów; Kompletowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji (odpisy z księgi wieczystej, wypisy z ewidencji gruntów, podkłady geodezyjne, wypisy i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy itd.). Nasza firma prowadzi również działalność w zakresie wspierania biznesu: Doradztwo i kompleksowa obsługa polskich i międzynarodowych podmiotów zainteresowanych zdobyciem wciąż niezagospodarowanego rynku Azjatów w Polsce. Oferujemy doradztwo przy tworzeniu produktów, a także obsługę przy opracowywaniu i wdrażaniu planów marketingowych dostosowanych do potrzeb klienta Azjatyckiego w Polsce. Naszymi klientami są zarówno małe firmy, jak również duże korporacje. Naszym klientem jest m.in. PTC Sp. z o.o. - operator sieci komórkowej Heyah, który korzystał z naszych usług przy wprowadzaniu nowej oferty skierowanej do Wietnamczyków w Polsce; Weryfikacja wiarygodności podmiotów gospodarczych; Zakładanie działaności gospodarczej - kompleksowa obsługa (KRS, GUS, US); Instant Office - wynajem adresu siedziby i obsługi sekretarskiej.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Asean-Development
Wólka Kosowska, Ul. Nadrzeczna 3 C lok. B-2, 05-552 Wólka Kosowska (województwo mazowieckie, powiat piaseczyński)
Licencja zawodowa pośrednika w handlu nieruchomościami nr 7752

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2008-07-14 o godzinie 11:17:32