Zarządca nieruchomości: Bożena Kulik

Mam za sobą wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, z zasobu komunalnego, parkingami oraz we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi. Ukoronowaniem tego doświadczenia jest licencja zarządcy nieruchomości. Jestem profesjonalistką rzetelnie przygotowaną do zawodu. Współpracuję z doświadczoną kadrą techniczną, księgową i prawniczą. Jestem dobrym organizatorem i menedżerem. Członek stowarzyszenia licencjonowanych zarządców "Ekspert". Usługa administrowania: prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali (właścicieli i najemców), prowadzenie dla każdego budynku książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej, kontrola realizacji umów zapewniających dla nieruchomości dostawę mediów, bieżąca kontrola stanu technicznego budynku, niezwłoczne usuwanie usterek oraz awarii, nadzór nad pracami firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy, kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków, kontrola nad utrzymaniem porządku i czysto[ci w budynku oraz w jego obrębie, zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych, organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej, stała współpraca z Zarządem nieruchomości, inne czynności dotyczące administrowania nieruchomością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartymi umowami.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Bożena Kulik
Zielonka , Wyszynskiego 7 (województwo mazowieckie, powiat wołomiński)
Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 14002

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2008-07-05 o godzinie 12:12:43