Biuro nieruchomości: Instytut Gospodarki Nieruchomościami

Instytut Gospodarki Nieruchomościami powstał z inicjatywy organizacji pozarządowych oraz wyższych uczelni związanych z gospodarką nieruchomościami. W ramach Instytutu współpracują organizacje pozarządowe, wyższe uczelnie, Izby i Federacje zawodowe, a także licencjonowani zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, urbaniści, syndycy masy upadłościowej, specjaliści z zakresu prawa zamówień publicznych, audytorzy energetyczni, kosztorysanci i inne grupy zawodowe związane z gospodarką nieruchomościami. Wiedza praktyczna jaką posiadamy pozwala nam skutecznie konkurować na trudnym i wymagającym rynku komercyjnym. Działalność Instytutu obejmuje między innymi: prowadzenie prac naukowo - badawczo - rozwojowych, współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi i finansowymi, ośrodkami badawczymi i naukowymi, uczelniami wyższymi w zakresie problematyki związanej z gospodarką nieruchomościami, działalność dydaktyczna.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Instytut Gospodarki Nieruchomościami
Katowice, ul. Staromiejska 21/4 40-013 Katowice (województwo śląskie, powiat Katowice)
Licencja zawodowa pośrednika w handlu nieruchomościami nr 5294

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2006-06-13 o godzinie 14:09:57