Zarządca nieruchomości: Kopińska

Świadczymy szeroki wachlarz usług dla wspólnot mieszkaniowych. Zajmujemy się obsługą rynku nieruchomości w zakresie administracji i zarządzania oraz nadzoru technicznego obiektów budowlanych. Oferujemy kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych wraz z prowadzeniem księgowości. Ponadto świadczymy szeroką gamę usług nie objętych zakresem administrowania: Wykonywanie przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Opracowywanie ekspertyz technicznych. Wyceny majątkowe. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur służących zrealizowaniu zaplanowanych remontów (obmiary, kosztorysy wstępne, przetargi, odbiory i rozliczenia). Udział w przejęciu nieruchomości w zarządzanie (protokół zdawczo - odbiorczy, protokół określenia stanu technicznego budynku). Obsługa zebrań. Nadzór inwestorski nad robotami w pełnym zakresie. Z naszych usług w przeważającej mierze korzystają Wspólnoty Mieszkaniowe. Administrowanie nieruchomościami polega na wykonywaniu rutynowych czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w gotowości eksploatacyjnej w należytym stanie, w szczególności poprzez: Decydowanie, jakie usługi powinny być zakupione dla nieruchomości, określanie ilości zakupów i ich jakości, negocjowanie lub zatwierdzanie umów o świadczenie usług, Układanie i wdrażanie programu konserwacji zapobiegawczej dla nieruchomości, Rutynowe utrzymywanie kontaktów z użytkownikami w zakresie poziomu świadczonych usług i innych zagadnień związanych z zarządzaniem, Nadzorowanie wpłat wnoszonych przez właścicieli łącznie z odpowiedzialnością za wpływy, prowadzenie zapisów księgowych, nadzorowanie rachunków bankowych i opóźnionych płatności.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Kopińska
Warszawa, Kopińska 32 lok.25; Bagno 7 lok.A; Grochowska 174/176 lok.A (województwo mazowieckie, powiat warszawski)
Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 4832

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2008-07-19 o godzinie 15:54:02