Biuro nieruchomości: LUBSPON

Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Zielonej Górze powstało w 2001 roku. W okresie swojej działalności stowarzyszenie zorganizowało kilkanaście szkoleń dla swoich członków oraz spotkania integracyjne. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w posiedzeniach Rady Krajowej PFRN oraz w ważniejszych spotkaniach władz PFRN. Uczestniczymy w kongresach oraz sympozjach organizowanych przez PFRN. Stowarzyszenie wynegocjowało korzystne dla członków formy współpracy z bankami i lokalną prasą. Poprzez swoją działalność oraz częstą obecność w lokalnych mediach stowarzyszenie umocniło swoja pozycję i stało się trwałym elementem życia społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego. Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest jednym z dwudziestu trzech regionalnych stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-zawodową, zrzeszającą osoby wykonujące działalność zawodową lub naukowo-dydaktyczną w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przynależność do LUBSPON jest dobrowolna.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

LUBSPON
Zielona-Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23a (województwo lubuskie)

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2007-10-09 o godzinie 14:51:32