Rzeczoznawca: mgr inż. Dagmara Kruzel

Świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych, a także z zakresu doradztwa budowlanego i majątkowego, dla potrzeb osób prywatnych, przedsiębiorstw,banków, sądów oraz jednostek administracji publicznej. Podstawowym celem działalności Kancelarii jest określanie wartości ( wycena ): nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne; grunty pod drogi i autostrady); nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych; nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe); nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, budynków; gospodarczych, itp.); nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych; nieruchomości zabytkowych; maszyn i urządzeń; ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, itp.); przedsiębiorstw i środków trwałych; innych.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

mgr inż. Dagmara Kruzel
Wrocław, ul. Uznamska 11 (województwo dolnośląskie, powiat Wrocław)
Licencja zawodowa rzeczoznawcy nr 4617

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2008-02-29 o godzinie 11:20:40