Zarządca nieruchomości: PBN Stępień i Zimnoch

Oferujemy profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i nieruchomościami komercyjnymi. Współpracujemy z firmą która specjalizuje się w administracji obiektów od 1993 roku. Głównym priorytetem PBN jest zaspokojenie Państwa potrzeb. Oferujemy poziom obsługi zgodnie z Państwa oczekiwaniami i wymaganiami, dbałość o powierzone zasoby mieszkaniowe i komercyjne oraz otaczającą je infrastrukturę. Dążymy także do podwyższenia standardu i estetyki powierzonego majątku. Firma z którą współpracujemy posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg Międzynarodowej normy ISO 90001:2000 w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Zakres wykonywanych prac w ramach zarządzania nieruchomością: 1.czynności zwykłego zarządu tj. kierowanie sprawami wspólnoty, przygotowywanie umów i uchwał na żądanie Zarządu, dokonywanie rozliczeń, prowadzenie ewidencji kosztów, zaliczek i innych opłat określonych postanowieniami ustawy o własności lokali, 2.obsługę administracyjną zasobów lokalowych oraz własności lokali, 3.utrzymanie porządku i czystości w budynku, na drogach, chodnikach, terenach innych wchodzących w skład nieruchomości lub ustawowo objętych koniecznością sprzątania, 4.techniczną obsługę nieruchomości, prowadzenie przeglądów stanów technicznych budynku, instalacji i urządzeń technicznych na zasadach uregulowanych przepisami, 5.prace konserwacyjne obejmujące instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, odgromową, gazową, roboty ogólnobudowlane, tereny zielone, 6.całodobowe pogotowie techniczne, 7.ubezpieczenie budynku.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

PBN Stępień i Zimnoch
Białystok, ul. Kolejowa 9 lok. 16 (województwo podlaskie, powiat Białystok)
Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 14170

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2008-10-31 o godzinie 14:14:32