Rzeczoznawca: Polanowscy Nieruchomości sp. z o.o.

Rzeczoznawcy majątkowi firmy Polanowscy Nieruchomości sp. z o.o. dokonują wycen nieruchomości położonych na terenie całego kraju, a ich szczególną specjalizacją są wyceny portfeli nieruchomości na zlecenie funduszy inwestycyjnych i sekurytyzacyjnych. Obecnie Departament stale współpracuje z bankami przy wycenach nieruchomości będących zabezpieczeniem kredytów i pożyczek hipotecznych, a także realizuje jednostkowe projekty wycen nieruchomości, w tym projekty o wysokim stopniu skomplikowania. Zapraszamy do współpracy klientów korporacyjnych i indywidualnych. Stała współpraca z bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi, pośrednikami kredytowymi i innymi instytucjami finansowymi szczególnie w ostatnich latach zaowocowała realizacją wielu dużych projektów badawczych wykonywanych na terenie całej Polski. Wśród bardziej istotnych przedsięwzięć z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i działalności analitycznej w ostatnich kilkunastu miesiącach należy wymienić m.in. szacowanie pakietu nieruchomości biurowych zlokalizowanych na terenie całego kraju i stanowiących aktywa banku; szacowanie pakietu kilkuset nieruchomości – głównie przemysłowych, gruntowych i mieszkaniowych będących zabezpieczeniem kredytów hipotecznych udzielanych przez banki i przeznaczonych do sprzedaży, na zlecenie funduszy sekurytyzacyjnych; szacowanie pakietu nieruchomości – obiektów hotelowych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Większość zleceń stanowiły nieruchomości nietypowe, wielobudynkowe, o rzadkich konstrukcjach i wielorakim przeznaczeniu. Mimo dużego stopnia skomplikowania, wszystkie wyceny zostały przygotowane w gronie rzeczoznawców i pracowników firmy Polanowscy Nieruchomości, bez wsparcia zewnętrznych współpracowników i doradców. W wyjątkowych sytuacjach wymagających konsultacji budowlanych, bądź szczegółowych analiz rynkowych wykorzystywane są kontakty z lokalnymi zaufanymi rzeczoznawcami oraz pracownikami naukowymi Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Polanowscy Nieruchomości sp. z o.o.
Warszawa, Al. Jana PawłaII 12 (województwo mazowieckie, powiat warszawski)
Licencja zawodowa rzeczoznawcy nr 4313

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2007-09-05 o godzinie 09:37:46