Rzeczoznawca: Rozga Andrzej

1. wyceny gruntów, 2. wyceny nieruchomości rolnych (gospodarstw, upraw, stawów rybnych, sadów), 3. wyceny nieruchomości leśnych (drzewostanów, parków), 4. wyceny nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych, 5. wyceny budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli, 6. wycena mienia zabużańskiego, 7. wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, 8. wyceny nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych), 9. wycena ograniczonych praw rzeczowych: · użytkowanie, · służebność, · własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, · spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, · prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 10. określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową, 11. wycena prawa użytkowania wieczystego, 12. i inne.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Rozga Andrzej
Gdańsk, 80-001 Gdańsk Trakt Św Wojciecha 293 (województwo pomorskie, powiat starogardzki)
Licencja zawodowa rzeczoznawcy nr 744

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2006-10-27 o godzinie 06:16:33