Rzeczoznawca: Soroka Anna

Sporządzam wyceny: na potrzeby indywidualne inwestorów, operaty szacunkowe na potrzeby związane z zakupem nieruchomości, zabezpieczeniem kredytowym (wpisana na listy bankowe), opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące: rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku; efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju; skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych; oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali; bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości; określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora; wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości; wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Referencje: wyceny działek, lokali mieszkalnych, domów dla wszelkiego rodzaju inwestorów, nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Soroka Anna
Wrocław, wrocław (województwo dolnośląskie, powiat Wrocław)
Licencja zawodowa rzeczoznawcy nr 4485

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2007-11-20 o godzinie 17:53:44