Zarządca nieruchomości: SSZiAN - Slupskie Stowarzyszenie Zarządcow i Administratorow Nieruchomości

Słupskie Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości zostało utworzone 15 listopada 2000r. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy dotyczącej zarządzania nieruchomościami i udzielanie pomocy zarządcom i administratorom w doskonaleniu zawodowym. Efektem działalności Stowarzyszenia było m.in. uzyskanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości przez 124 zarządców i administratorów. Corocznie Stowarzyszenie organizuje dwa seminaria szkoleniowe, zazwyczaj trzydniowe. W ostatnim, jedenastym z kolei, które odbyło się w Rowach k/Słupska we wrześniu 2008 r. uczestniczyło ponad 100 zarządców i administratorów. Członkowie Stowarzyszenia angażują się w prace nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi, publikują liczne artykuły w miesięcznikach branżowych i prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami. Aktywnie - jako wykładowcy - uczestniczymy także w szkoleniach organizowanych przez inne ośrodki. W siedzibie fundacji "PRO POMERANIA" przy ul. Jagiełły 1 w Słupsku prowadzimy bezpłatny punkt konsultacyjny dla zarządców i członków wspólnot mieszkaniowych. Ściśle współpracujemy z Polską Federacją Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, której członkiem jest nasze Stowarzyszenie. W roku 2004 nasze Stowarzyszenie zostało przez kierownictwo Federacji uznane najlepszym w Polsce i uhonorowane pucharem i dyplomem. Najlepszą rekomendacją Stowarzyszenia jest fakt przyjęcia tytułów członków honorowych przez wybitne osobistości ze środowiska zarządców. Członkami honorowymi Słupskiego Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości są Pani Aleksandra Kurzyk, Prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządów i Administratorów Nieruchomości, Pan Dyrektor Zdzisław Żydak z Ministerstwa Infrastruktury oraz Pan Kazimierz Jurek z Krakowskiego Instytutu Nieruchomości.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

SSZiAN - Slupskie Stowarzyszenie Zarządcow i Administratorow Nieruchomości
Słupsk, ul. Jagiełły 1 (województwo pomorskie, powiat Słupsk)
Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 0000011596

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2009-09-15 o godzinie 14:18:28