Rzeczoznawca: Zacen

Zakład Wycen Nieruchomości ZACEN z siedzibą w Koszalinie jest na rynku od 1990 roku. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3231. NIP: 669-001-54-87, REGON: 330012074. Zajmujemy się wykonawstwem wszelkich prac związanych z rzeczoznawstwem majątkowym. Z firmą od samego początku związani są: Bożena Kamczycka - inż. budownictwa lądowego, upr. bud. nr AN/N/7210/607/87, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nr 300; Feliks Jełowicki - mgr inż. ekonomiki rolnictwa, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nr 585. Nasze usługi dotyczą w szczególności: wycen nieruchomości, w tym niezabudowanych, zabudowanych i lokalowych; regulacji stanów prawnych; oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali; ustalania wartości szkód majątkowych z tytułu: ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości, wywłaszczenia, uchwalenia i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Od początku lat dziewięćdziesiątych jesteśmy wpisani na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Koszalinie z zakresu wyceny nieruchomości. Zakład specjalizuje się przede wszystkim w wycenach: nieruchomości rolnych, w tym wielkoobszarowych; nieruchomości leśnych; nieruchomości o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym; szkód poinwestycyjnych oraz: sporządzaniu wniosków o wyłączenie z użytkowania rolniczego i leśnego; opracowaniu prognoz skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Zacen
Koszalin, ul. Kalinowa 41/2 (województwo zachodniopomorskie, powiat Koszalin)
Licencja zawodowa rzeczoznawcy nr 300

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2007-10-09 o godzinie 14:21:36