Zarządca nieruchomości: Zarządzanie nieruchomościami

Świadczymy usługi w zakresie: utrzymania budynków w jak najlepszym stanie, dokonywania niezbędnych napraw i remontów, nadzorowania Kontroli i przeglądów budynków i wszystkich jego instalacji, zawierania umów z najemcami, lokatorami, dostawcami mediów, ubezpieczycielem i innymi, podmiotami mającymi wpływ na poprawę warunków bytowych w budynku lub jego ochronę, księgowość w pełnym zakresie, załatwianiu spraw i procedur urzędowych związanych z obsługiwaną nieruchomością, wyszukiwania najemcy do lokali mieszkalnych i komerycjnych, negocjowania cen i weryfikacji najemców, nadzorowania prowadzonych spraw prawnych i administracyjnych związanych z nieruchomością, doboru najlepszych i najtańszych firm lub osób obsługujących nieruchomość (wywóz śmieci, konserwacja etc.), wszelkich niezbędnych czynności do poprawy jakości życia i zysków z nieruchomości.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Zarządzanie nieruchomościami
Kraków, ul. Karmelicka 18/7 (województwo małopolskie, powiat Kraków)
Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 10397

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2006-10-13 o godzinie 11:51:13